• Víkendový dom Trenčianske Jastrabie

  Detaily

  • 2017/2018
  • Architektonický návrh
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Realizačný projekt

  Tím:
  Ing. arch. Jakub Fingerland