• Viac-generačná vila Bôrik

  Detaily

  • 2018/2019
  • Digitalizácia súčasného stavu
  • Architektonická štúdia

  Tím:
  Ing. arch. Jakub Fingerland

 • >