Detaily

  • 2018/2019
  • Digitalizácia súčasného stavu
  • Architektonická štúdia

Tím:
Ing. arch. Jakub Fingerland