• Rodinný dom Hrubá Borša

  Detaily

  • 2016/2017
  • Úprava dispozície
  • Návrh interiéru
  • Návrh parteru
  • Návrh fasády

  Tím:
  Ing. arch. Jakub Fingerland