• Pláž Staré mesto

  Detaily

  • 2018
  • Koncept
  • Architektonická štúdia
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Projekt pre realizáciu

  Tím:
  Ing. arch. Jakub Fingerland
  Ing. Lukáš Hlatký