Detaily

  • 2018
  • Koncept
  • Architektonická štúdia
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Projekt pre realizáciu

Tím:
Ing. arch. Jakub Fingerland
Ing. Lukáš Hlatký