Detaily

  • 2017
  • Konceptuálny návrh
  • Architektonická štúdia
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Projekt pre realizáciu

Tím:
Ing. arch. Jakub Fingerland
Ing. František Kohút