• Bytový dom Šurany

  Detaily

  • 2015
  • Architektonická štúdia
  • Konverzia bývalej kliniky na bytový dom

  Tím:
  Ing. arch. Jakub Fingerland