Detaily

  • 2015
  • Architektonická štúdia
  • Konverzia bývalej kliniky na bytový dom

Tím:
Ing. arch. Jakub Fingerland