• 2018/2019
  • Konceptuálny návrh
  • Architektonický návrh
  • Projekt interiéru
  • Realizácia
  • Foto: Diana Čermáková

Tím:
Ing. arch. Jakub Fingerland
Ing. Lukáš Hlatký
Ing. Ján Koník, PhD.
Ing. Marcel Bubliš